prasa

Buddyzm

Buddyzm jest jedn z najstarszych i najwi瘯szych religii 鈍iata. Pochodzi od historycznego Buddy Siakjamuniego, kt鏎y urodzi si oko這 570 r. p.n.e. w p馧nocnych Indiach. Po latach medytacji, w wieku 35 lat, osi庵n掖 O鈍iecenie – stan, w kt鏎ym nie istnieje oddzielenie pomi璠zy prze篡waj帷ym a prze篡ciami, gdzie przestrze nie dzieli, tylko zawiera.
Nie jest to nico嗆, lecz do鈍iadczanie otwarto軼i, w kt鏎ej powstaj, rozgrywaj si i znikaj zewn皻rzne zjawiska i wewn皻rzne prze篡cia. Urzeczywistnienie tego stanu powoduje, 瞠 przestajemy by zale積i od ci庵le zmieniaj帷ych si okoliczno軼i, my郵i i uczu. Pojawiaj si natomiast naturalne w豉軼iwo軼i umys逝, takie jak intuicyjna m康ro嗆, nieustraszono嗆, nieuwarunkowana rado嗆 i aktywne wsp馧czucie.

Po osi庵ni璚iu O鈍iecenia Budda przez 45 lat udzieli 84 000 nauk. Nauki te nazywane s w sanskrycie Dharm, co oznacza „jakimi rzeczy s”. Nie maj one charakteru zakaz闚 i nakaz闚. Studiowanie ich, praktykowanie medytacji oraz stosowanie na co dzie buddyjskiego pogl康u prowadzi do osi庵ni璚ia pe軟ego rozwoju umys逝, czyli O鈍iecenia. Dlatego buddyzm nazywany jest religi do鈍iadczenia w odr騜nieniu od chrze軼ija雟twa i innych 鈍iatopogl康闚, kt鏎e zak豉daj istnienie zewn皻rznego Boga i opieraj si na wierze i dogmatach.

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, 瞠 przez d逝gi czas obowi您ywa造 w wielu krajach. Nie wierzcie w co tylko dlatego, 瞠 wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, 瞠 kto inny to powiedzia,
瞠 popiera to swoim autorytetem jaki m璠rzec albo kap豉n lub 瞠 jest to napisane w jakim 鈍i皻ym pi鄉ie. Nie wierzcie w co tylko dlatego, 瞠 brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobra瞠nia, kt鏎e uwa瘸cie za zes豉ne przez boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznali軼ie za prawdziwe po d逝gim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.
Budda, Kalama Sutra

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedn z czterech g堯wnych szk馧 buddyzmu tybeta雟kiego – trzy pozosta貫 to Njingma, Siakja i Gelug (szko豉 Dalaj Lamy). Jest to linia bezpo鈔edniego ustnego przekazu, w kt鏎ej szczeg鏊n wag przyk豉da si do medytacji. Metody linii Karma Kagyu pochodz od historycznego Buddy, kt鏎y przekaza je swoim najbli窺zym uczniom. By造 one nast瘼nie przekazywane przez 1500 lat w Indiach przez Mahasiddh闚, takich jak Padmasambhawa, Tilopa, Naropa i Maitripa, a nast瘼nie w Tybecie przez jogin闚: Marp i Milarep oraz mnicha Gampop. W XII wieku jego uczniem zosta I Karmapa. Dzi瘯i kolejnym inkarnacjom Karmapy linia Karma Kagyu pozostaje 篡wym, nieprzerwanym przekazem do dzisiaj. Zawiera ona, jako jedna z niewielu tradycji buddyjskich, nauki Diamentowej Drogi.

Diamentowa Droga

Budda przekazywa nauki w zale積o軼i od zdolno軼i swoich uczni闚 – w ten spos鏏 powsta這 wiele tradycji, szk馧 i styl闚 praktyki. Diamentowa Droga to najwy窺ze nauki Buddy, kt鏎ych celem jest wykorzystywanie potencja逝 tkwi帷ego w ka盥ej sytuacji.

Praktyka buddyzmu Diamentowej Drogi opiera si na trzech filarach: pogl康zie, 瞠 wszystkie istoty i zjawiska s doskona貫, medytacji – przekszta販aj帷ej ten pogl康 w bezpo鈔ednie do鈍iadczenie oraz skutecznym dzia豉niu, wyp造waj帷ym z uzyskanego w ten spos鏏 wgl康u. Praktykowanie nie ogranicza si zatem tylko do medytacji, ale jest mo磧iwe w ka盥ym momencie, co szczeg鏊nie odpowiada ludziom na Zachodzie, kt鏎zy cz瘰to prowadz intensywny tryb 篡cia.

Medytacja

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umys貫m. Umo磧iwia bezpo鈔ednie do鈍iadczanie zjawisk jako swobodnej gry przestrzeni, kt鏎ej wyra瞠niem si jeste鄉y r闚nie my sami. Medytacja r闚nowa篡 umys i uniezale積ia go od zmieniaj帷ych si nieustannie warunk闚. Powoduje, 瞠 przeszkadzaj帷e uczucia, takie jak niech耩, przywi您anie i pomieszanie, przekszta販aj si w odpowiadaj帷e im m康ro軼i.

Medytacje Diamentowej Drogi pos逝guj si j瞛ykiem symboli i dzia豉j na zasadzie identyfikacji z formami budd闚, kt鏎e reprezentuj doskona貫 w豉軼iwo軼i umys逝. Regularna praktyka sprawia, 瞠 w coraz wi瘯szym stopniu wszystko, co si wydarza, jest prze篡wane jako 鈍ie瞠 i interesuj帷e, a dzia豉nie dla dobra innych staje si naturalne i spontaniczne.

Karmapowie

Karmapa jest g這w szko造 Karma Kagyu. Lini Karmap闚 zapocz徠kowa Dysum Czienpa (1110 –1193). II Karmapa Karma Pakszi, 篡j帷y w XIII w., by osobistym nauczycielem najwy窺zego chana Mongolii, a III Karmapa Rangdziung Dord瞠 by nauczycielem cesarza Chin Toghana Temura.

W 1952 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dord瞠 opu軼i Tybet wraz wieloma lamami z powodu chi雟kiej agresji. Uchroni w ten spos鏏 przekaz Karma Kagyu przed zniszczeniem. By jednym z najwi瘯szych mistrz闚 medytacji naszych czas闚. Kilkakrotnie odwiedzi Zach鏚, nauczaj帷 w wielu krajach. Zmar w 1981 roku w Chicago.

Obecnie 篡j帷y XVII Karmapa Trinlej Taje Dord瞠 urodzi si w 1983 roku. Opu軼i potajemnie Tybet, gdy mia jedena軼ie lat. Obecnie mieszka w Kalinpongu w Indiach, gdzie trwa jego edukacja zar闚no tradycyjna, buddyjska, jak i nowoczesna, europejska. Mimo m這dego wieku naucza w Stanach Zjednoczonych, Azji oraz w Europie, w tym trzykrotnie w Polsce (w latach 2000, 2004 i 2009). W czasie ka盥ej wizyty na Zachodzie spotyka這 si z nim kilkana軼ie tysi璚y os鏏. Kontakt z Karmap to zetkni璚ie si z 篡wym, trwaj帷ym nieprzerwanie od dwu i p馧 tysi帷a lat przekazem nauk Buddy.

Kontrowersja

W historii Tybetu zdarza造 si konflikty w trakcie odnajdywania inkarnacji wysoko urzeczywistnionych lam闚. R闚nie dzisiaj istnieje dw鏂h kandydat闚 do tytu逝 XVII Karmapy. Jednym z nich jest Trinlej Taje Dord瞠, uznany przez Szamara Rinpocze, tradycyjnie uznawanego za drugiego po Karmapie najwy窺zego rang regenta linii Karma Kagyu. Drugim jest Urdzien Trinlej, rozpoznany przez Situ Rinpocze, innego regenta linii Karma Kagyu oraz najwy窺ze w豉dze Chi雟kiej Republiki Ludowej. Istnienie dw鏂h kandydat闚 na Karmap spowodowa這 podzia w linii Karma Kagyu oraz pokaza這, 瞠 r闚nie wysocy lamowie mog by uwik豉ni w polityczne gry i intrygi.

Nauczyciele

Wielu tybeta雟kich nauczycieli, takich jak XVII Karmapa Trinlej Taje Dord瞠, Szamar Rinpocze, Dzigme Rinpocze i Khenpo Czodrak Rinpocze regularnie odwiedza ponad pi耩set o鈔odk闚 buddyzmu Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na 鈍iecie, w wi瘯szo軼i za這穎nych przez Lam Ole Nydahla. Upowa積i on te ponad stu uczni闚 do nauczania buddyzmu. Jest w鈔鏚 nich trzyna軼ioro Polak闚.

Lama Ole Nydahl

Lama Ole Nydahl urodzi si w 1941 roku w Danii. Studiowa literatur angielsk i niemieck oraz filozofi na uniwersytetach w Kopenhadze, Tybindze i Monachium (doktorat: „Aldous Huxley i przynosz帷a szcz窷cie wizja”). Wraz z 穎n Hannah byli jednymi z pierwszych zachodnich uczni闚 XVI Karmapy Rangdziung Rigpe Dord瞠. Na jego pro軸 Lama Ole Nydahl od ponad trzydziestu lat naucza buddyzmu Diamentowej Drogi i zak豉da na ca造m 鈍iecie o鈔odki medytacyjne. Trudno znale潭 nauczyciela, kt鏎y w tak du篡m stopniu przyczyni si do przeniesienia buddyzmu na Zach鏚. Lama Ole Nydahl jest przyk豉dem buddyjskiego lamy, kt鏎y nie jest mnichem, dlatego jego nauki dotycz wszystkich obszar闚 篡cia – pracy, rodziny, zwi您k闚 partnerskich. Znany jest ze swej bezpo鈔ednio軼i i braku powa瘸nia dla poprawno軼i politycznej. Jest autorem wielu buddyjskich ksi捫ek przet逝maczonych na kilkana軼ie j瞛yk闚, w tym polski.

Ksi捫ki

„Buddowie Dachu 安iata” – opowie嗆 Lamy Ole Nydahla o jego podr騜ach do mistycznego serca Azji, o przemianie zbuntowanego Europejczyka, zafascynowanego „mocnym 篡ciem” i zmieniaj帷ymi 鈍iadomo嗆 narkotykami, w duchowego nauczyciela i spadkobierc tybata雟kich mistrz闚 linii Karma Kagyu.

„Dosiadaj帷 tygrysa” – kontynuacja „Budd闚 Dachu 安iata”, opisuj帷a prac Lamy Ole Nydahla na Zachodzie – nieko鎍z帷 si podr騜 dooko豉 鈍iata, wyk豉dy, zak豉danie o鈔odk闚 oraz nie豉twy proces przystosowywania ponadczasowych buddyjskich nauk do wsp馧czesnej, zachodniej rzeczywisto軼i.

„Jakimi rzeczy s. Wsp馧czesne wprowadzenie do buddyzmu” – podstawy nauk Buddy opisane w przejrzysty i przyst瘼ny spos鏏 dla nowoczesnych, krytycznie my郵帷ych ludzi Zachodu.

„Wielka Piecz耩” – komentarz Lamy Ole Nydahla do poematu III Karmapy Rangdziung Dord瞠, napisanego przed siedmiuset laty. Wsp馧czesny buddyjski traktat o naturze rzeczywisto軼i – o tym, co jest jedynie prawd uwarunkowan, a co ma ostateczne, absolutne znaczenie.

„Bungee m康ro軼i” – esencja nauk buddyzmu Diamentowej Drogi w formie odpowiedzi udzielonych przez Lam Ole Nydahla na pytania zadane podczas wielu wyk豉d闚 na ca造m 鈍iecie. Dotycz one praktyki buddyjskiej i codziennego 篡cia – problem闚 w zwi您kach partnerskich, pracy z emocjami, polityki czy – odmiennych od buddyjskiego – 鈍iatopogl康闚 i religii.

„Oszu軼i w szatach” – opis zdarze, kt鏎e doprowadzi造 w po這wie lat 90. minionego wieku do schizmy w buddyzmie tybeta雟kim, autorstwa Tomka Lehnerta, asystenta Lamy Ole Nydahla. Wzbogacona o t這 historyczne, opowie嗆 naocznego 鈍iadka dramatycznych wydarze zwi您anych z odnalezieniem XVII inkarnacji Karmapy.

„Budda i mi這嗆” – wydana w 2007 roku w j瞛yku polskim ksi捫ka Lamy Ole Nydahla opowiada jak nadmiar, pojawiaj帷y si w pe軟ym rado軼i zwi您ku u篡 dla dobra wszystkich i samemu dzi瘯i temu wzrasta. Ksi捫ka trafi豉 w Niemczech na list dziesi璚iu bestseller闚, opublikowan przez telewizj ARD.

Buddyzm na Zachodzie

W 鈍iadomo軼i zachodnich spo貫cze雟tw 篡wy jest stereotyp buddysty – mnicha ubranego w kolorowe szaty. Tymczasem wi瘯szo嗆 praktykuj帷ych europejskich buddyst闚 to osoby 鈍ieckie, kt鏎e prowadz normalne 篡cie rodzinne i zawodowe. Poniewa buddyzm opiera si na warto軼iach bliskich zachodniej kulturze – samodzielnym i krytycznym my郵eniu, wolno軼i i altruizmie – w ci庵u ostatnich trzydziestu lat nauki Diamentowej Drogi rozprzestrzeni造 si szeroko na Zachodzie. Cel praktyki: wykorzystywanie potencja逝 tkwi帷ego w ka盥ej sytuacji, doskonale pasuje do wsp馧czesnego trybu 篡cia. Na ca造m 鈍iecie dzia豉 obecnie ponad pi耩set o鈔odk闚 buddyzmu Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu za這穎nych przez Lam Ole Nydahla i dzia豉j帷ych pod duchowym przyw鏚ztwem XVII Karmapy Trinleja Taje Dord瞠.

Miejskie o鈔odki buddyjskie

Pierwszy polski o鈔odek buddyzmu Diamentowej Drogi powsta w Krakowie w 1976 roku. Od tego czasu buddyzm w naszym kraju rozwija si coraz dynamiczniej. Dzi dzia豉 ju ponad czterdzie軼i o鈔odk闚 i grup medytacyjnych Buddyjskiego Zwi您ku Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu – to najwi瘯sza szko豉 buddyzmu w Polsce. Adresy o鈔odk闚 mo積a znale潭 na stronie internetowej www.buddyzm.pl.

Podstawow praktyk wykonywan w o鈔odkach jest medytacja trzech 鈍iate, u這穎na i przekazana przez XVI Karmap Rangdziung Rigpe Dord瞠 specjalnie dla ludzi Zachodu. Medytacje odbywaj si regularnie kilka razy w tygodniu, s prowadzone po polsku i trwaj oko這 trzydziestu minut. Ka盥y, nieodp豉tnie, mo瞠 wzi望 w nich udzia. Nie wymagaj specjalnych przygotowa. Cz這nkowie o鈔odk闚 ponosz koszty ich funkcjonowania na zasadzie dobrowolnych sk豉dek, zajmuj si prowadzeniem medytacji, odpowiadaj na pytania oraz organizuj wyk豉dy buddyjskich nauczycieli. W wielu o鈔odkach odbywaj si r闚nie zaj璚ia dotycz帷e buddyzmu dla uczni闚 lice闚 i gimnazj闚, prowadzone w ramach lekcji etyki.

O鈔odki odosobnieniowe

Opr鏂z o鈔odk闚 miejskich istniej w Polsce dwa o鈔odki odosobnieniowe: w Kucharach ko這 P這cka, oraz w Ropkach (Beskid Niski). Kolejne dwa o鈔odki odosobnieniowe powstaj w Nagodzicach (Kotlina K這dzka) oraz Barto速ach (Mazury).

Wa積 rol w rozwoju linii Karma Kagyu w Polsce odgrywa o鈔odek w Kucharach, po這穎ny sto kilometr闚 na p馧noc od Warszawy. Znajduj帷y si tam zabytkowy dworek – w kt鏎ym Helena Mniszk闚na napisa豉 „Tr璠owat” – zosta kupiony w 1985 roku. By w闚czas ca趾owicie zrujnowany. Po kilkunastu latach remontu zosta odbudowany i obecnie trwaj prace wyko鎍zeniowe. Dworek wraz z parkiem znajduje si pod opiek konserwatora zabytk闚. Kuchary znane s przede wszystkim z organizowanych, przynajmniej raz do roku, du篡ch, og鏊nopolskich kurs闚 medytacyjnych, w kt鏎ych bior r闚nie udzia buddy軼i z innych kraj闚. W Kucharach znajduj si te dwie stupy buddyjskie.

Stupy

Stupy s charakterystycznymi elementami krajobrazu w krajach, gdzie rozwija si buddyzm. To jedne z najbardziej fascynuj帷ych budowli, jakie stworzy豉 nasza cywilizacja. Kiedy budowane dla kr鏊闚 i bohater闚, z biegiem czasu sta造 si „pomnikami prawdy”. Symbolizuj o鈍iecony umys, ale tak瞠 budow materii, struktur wszech鈍iata. Odzwierciedlaj harmoni i perfekcj uniwersalnych zasad i zapraszaj ludzk 鈍iadomo嗆 do pe軟ego rozwoju.

Na terenie o鈔odka osobnieniowego Buddyjskiego Zwi您ku Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Kucharach znajduj si dwie stupy: Stupa O鈍iecenia oraz Stupa Cud闚. Inauguracja pierwszej odby豉 si w 1990 roku, a drugiej – 29 lipca 2002 roku. Obie ceremonie przeprowadzi wielki mistrz medytacji Lobpyn Tseczu Rinpocze, bliski ucze XVI Karmapy i nauczyciel Lamy Ole Nydahla.

Stupa House i Hala Budd闚

Warszawski o鈔odek buddyjski „Stupa House” to budynek dawnej kot這wni o powierzchni 750 m2, po這穎ny na Kole. Mimo 瞠 zbudowano go w czasach stalinowskich, kszta速em przypomina stup – tradycyjny buddyjski symbol natury umys逝. W 2006 roku, po sze軼iu latach prac remontowych, zosta oddany do u篡tku. Znajduje si w nim sala do medytacji, biblioteka, siedziba fundacji oraz Buddyjskiego Zwi您ku Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu.

Obecnie trwaj prace nad projektem architektonicznym i finansowym budowy Hali Budd闚 w budynku s御iaduj帷ym ze Stupa House, o docelowej powierzchni 2000 m2. B璠zie to jedno z najwi瘯szych w Europie centr闚 kultury buddyjskiej, miejsce publiczne, umo磧iwiaj帷e wielu osobom praktyk i uzyskanie informacji o buddyzmie przy okazji wystaw sztuki, koncert闚 lub pokaz闚 filmowych. W Hali Budd闚 b璠 prowadzone lekcje o buddyzmie dla szk馧 i uniwersytet闚. Organizowane b璠 te, we wsp馧pracy z innymi o鈔odkami, t逝maczenia tekst闚 buddyjskich.

Magazyn „Diamentowa Droga”

„Diamentowa Droga” to periodyk ukazuj帷y si w Polsce od 1991 roku w nak豉dzie oko這 1200 egzemplarzy. Znajduj si w nim t逝maczenia tradycyjnych tekst闚 buddyjskich, wyk豉dy i wywiady z lamami oraz nauczycielami, informacje dotycz帷e o鈔odk闚 Diamentowej Drogi na ca造m 鈍iecie oraz aktualny plan podr騜y Lamy Ole Nydahla. Zesp馧 redakcyjny pracuje nieodp豉tnie. Magazyn mo積a zaprenumerowa przez Internet na stronie: www.kfshop.pl.

Fundacja

Fundacja Stupa House dzia豉 od wrze郾ia 2001 roku. Jej za這篡cielem jest Buddyjski Zwi您ek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Polsce. W maju 2004 roku Fundacja uzyska豉 status organizacji po篡tku publicznego. Przedmiotem jej dzia豉lno軼i jest zachowanie na Zachodzie zagro穎nej kultury buddyjskiej i jej dziedzictwa – unikalnej wiedzy z dziedziny psychologii i filozofii oraz metod pracy z umys貫m. W ramach dzia豉 Fundacji zorganizowane zosta造 dotychczas:
• Przestrze Umys逝 (2002) – cykl imprez w Centrum Sztuki Wsp馧czesnej, na kt鏎y sk豉da造 si: wyk豉dy nauczycieli buddyjskich, warsztaty medytacji, instalacje, a tak瞠 wystawy fotografii oraz tanek – tradycyjnych obraz闚 tybeta雟kich – ze zbior闚 Muzeum Azji i Pacyfiku, koncerty dwudziestu zespo堯w muzycznych oraz skoki bungee.
• Projekt Triangle (2003) – wydanie p造ty z muzyk, dzi瘯i dotacji uzyskanej z fundusz闚 Unii Europejskiej, wykonywan przez czeskich, niemieckich i polskich muzyk闚 zainspirowanych buddyzmem.
• Tydzie Kultury Buddyjskiej w Katowicach (2005) – cykl wyk豉d闚 po陰czonych z koncertami, prezentacjami film闚, slajd闚, wystaw fotografii i tanek.
Najnowsze informacje o dzia豉lno軼i Fundacji dost瘼ne s na stronie: www.fsh.pl.

Kontakt

Marek Rosi雟ki
Telefon: 504 112 633, e-mail: media(at)buddyzm.pl
Lena Klaudel
Telefon: 501 183 871, e-mail: media(at)buddyzm.pl