108 odpowiedzi jogina - Lama Ole Nydahl

Czym jest buddyzm? Jakich środków naucza Budda, by przełamać sztywne wyobrażenia i doświadczyć umysłu jako nieograniczonej przestrzeni i radości? W jaki sposób współczesny człowiek może wykorzystać do swego duchowego rozwoju sytuacje życia codziennego w pracy zawodowej, rodzinie i partnerstwie?

Książka ta składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi wykład wprowadzający wygłoszony przez Lamę Ole we wrześniu 1991 roku w Braunschweig, w Niemczech, drugą natomiast pytania i odpowiedzi nagrane w czasie jego wizyty w Polsce w sierpniu tego samego roku. Tekst ten to dobra okazja do poznania buddyzmu "z pierwszej ręki" dla tych, którzy mają na to ochotę.