Pytanie 86: Czy móglbyś określić poziom swojego zrozumienia?Nie rozumiem zbyt wiele. Jestem po prostu szczęśliwy. Nie mam żadnych wątpliwości. Niosę ze sobą ogromne błogosławieństwo Linii Przekazu. Robię to, o co poprosił mnie mój nauczyciel. Nigdy nie uciekam. Zawsze atakuję. To wszystko.