Pytanie 84: Czy oświecenie można, twoim zdaniem, osiągnąć tylko przez podążanie za nauką Buddy?Buddyjskie oświecenie, o którym mówię, osiągamy w ten właśnie sposób, ale praktykując inne religie możesz osiągnąć inne rodzaje oświecenia. Naprawdę myślę, że inne religie dadzą ci to, co przyrzekają, ponieważ wszystko jest umysłem, a on nie jest przez nic ograniczony. Jednak, jak już mówiłem wcześniej, istnieją różnice pomiędzy stanami osobowymi, a pozaosobowymi. Istnieje różnica między stanami dualistycznymi a niedualistycznymi, między poziomami, na których bóg i diabeł są ostateczną prawdą, a tymi gdzie są oni tylko stanami naszego umysłu. Dopóki będzie istniał dualizm zawsze możemy spaść niżej. Oczywiście wszystkie tradycje miały i mają swoich mistyków, ale w wielu z nich musieli oni często dokonywać cudów zręczności, by przeżyć, w innych zaś ich wgląd w ostateczną naturę rzeczywistości był mniej lub bardziej przypadkowy. Buddyzm natomiast to po prostu program, nie ma w nim mistycyzmu. Chodzi po prostu o to, by podążać drogą i osiągnąć cel. Z drugiej strony jednak nie można powiedzieć, że jedna religia jest dobra, a inna zła - jedna będzie dobra dla jednego człowieka, inna zaś dla drugiego.