Pytanie 76: Czy karma działa wstecz?Nie. Na względnym poziomie czas jest jak strumień. I dopóki pozostajemy wewnątrz tego układu, możemy iść tylko w jedną stronę. Ten strumień jednak pojawia się tylko w oceanie całej świadomości. Jeśli staniemy się jednością z oceanem, będziemy w stanie widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Na razie jednak wszystko, co się wydarza porusza się w jednym kierunku.