Pytanie 72: Czym różni się zanik osobowości od Buddyjskiego zaniku "ego"?Wyjść poza "ego" znaczy zobaczyć nagle jak na dłoni wszystkie niepotrzebne role, sztuczki i gry, na które zwykle tracimy czas. Nagle masz wolny wybór, zamiast być zmuszonym do wejścia w taką, czy inną rolę. Jeśli odetniesz "ego", będziesz całkowicie wolny, znikną wszystkie ograniczenia. Przestaniesz tracić energię na walkę z własnymi problemami - będziesz mógł wykorzystać ją dla przynoszenia pożytku innym. Nie stracisz mocy - przeciwnie, zyskasz jej znacznie więcej. Będziesz w naturalny sposób robił to, co jest właściwe, bez dzielenia sytuacji na podmiot, przedmiot i działanie. O to tu chodzi.