Pytanie 70: Czy nie obawiasz się fascynacji nauczycielem?Z fascynacją nauczycielem nie ma problemu, ponieważ uczy nas się jednocześnie, że nie jest on jakąś osobą, lecz że reprezentuje stan świadomości. Im bardziej fascynujący jest ten stan, tym bardziej chcesz medytować, tym bardziej chcesz go osiągnąć. To dobrze, że mamy takich fascynujących i wspaniałych nauczycieli, z którymi wszyscy chcą być jak najdłużej, a nie nudziarzy, których każdy omija z daleka.