Pytanie 66: Co to jest czysta kraina?Od momentu, w którym po raz pierwszy w medytacji poczuliśmy, że staliśmy się jednym z Karmapą, pozostajemy w nieograniczonej przejrzystej przestrzeni. Od tej chwili znajdujemy się w czystej krainie. Każda myśl jest mądrością, a każde doświadczenie mocną grą naszego umysłu. Każdy atom we wszechświecie wibruje radością i jest związany w całośc przez miłość. Na tyle głęboko, na ile jesteśmy w stanie, musimy zrozumieć , że Samsara jest Nirwaną. Jeśli odsuniemy zasłony niewiedzy, pomieszania i wszystkich innych przeszkadzających uczuć zobaczymy, że wcale nie musimy czekać do chwili śmierci, by trafić do czystej krainy. Nie musimy się donikąd udawać, by spotkać Buddę. W rzeczywistości jest On pozaczasową naturą naszego własnego umysłu. Ta doskonałość była zawsze naszą najgłębszą istotą. Powinnośmy pozostać w tym stanie bez jakichkolwiek wątpliwości, a nieustraszoność, radość i aktywne współczucie widzieć jako coś nam najbliższego. Nie powinniśmy opuszczać tych uczuć. Musimy być tacy jak owi młodzi ludzie na Zachodzie, którzy nie mając gdzie mieszkać zajmują puste budynki i po prostu zostają w nich. Jeśli lokalne władze chcą wywieźć na taczce ostatnią cegłę z takiego domu, siedzą oni w tej taczce i trzymają tyle cegieł, ile tylko są w stanie objąć. Nigd się nie poddają. Musimy zrozumieć, że nie ma żadnego pośredniego poziomu. W rzeczywistości wszystko zbiega się w jednym punkcie - najwyższa prawda, mądrość, radość, nieustraszoność, moc i wgląd. Ten punkt jest najwyższym poziomem funkcjonowania i o to tylko tutaj chodzi. Na owej pewności, że najwyższa radość jest jednocześnie najwyższą prawdą, opiera się cała Diamentowa Droga. Jest to naprawdę ważne.