Pytanie 65: Jakie widzisz zasadnicze różnice między Buddyzmem a Chrześcijaństwem?Powiedziałbym, że Chrześcijaństwo to religia oparta na wierze, Buddyzm natomiast opiera się na doświadczeniu, oraz to, że istnieje różnica pomiędzy rajem a czystym i przejrzystym stanem naszego umysłu. Nie obawiałbym się uczynić rozróżnienia pomiędzy dualistycznym sposobem myślenia, w którym Bóg i diabeł zawsze ścierają się ze sobą, gdzie nie ma pokoju, a systemem, w którym Bóg i diabeł są po prostu różnymi stanami umysłu. Są jak piękne i brzydkie obrazy, które odbijają się na powierzchni jego zwierciadła. W Buddyzmie nie musimy mówić, że coś jest złe po to, by coś innego mogło być dobre. (Mam nadzieję, że nie robię tego w tej chwili). Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę. Powinniśmy być świadomi tego, czym chcemy się zajmować i co chcemy przyjąć, ponieważ nie jest prawdą stwierdzenie, że wszystko jest tym samym. Buddyzm nie pochodzi od żadnego Boga. Jest bardzo ważne, byśmy potrafili czynić rozróżnienie pomiędzy rzeczami - bez gniewu i z motywacją przynoszenia pożytku innym. To właśnie unikanie gniewu będzie chroniło nasze życie wewnętrzne dopóki nie osiągniemy najwyższego poziomu.