Pytanie 49: Co przechodzi z życia na życie?Jeśli przyjrzymy się uważnie samym sobie, zobaczymy, że nie istnieje żadne trwałe "ja", które moglibyśmy nazwać nami. W każdym momencie naszego życia wszystko się zmienia. Nieustannie odchodzą stare, a przychodzą nowe myśli, uczucia i sytuacje. Nic nie pozostaje takie samo. Z drugiej strony jednak istnieje pewna kontynuacja. Jeśli nie byłoby siedmioletniego chłopca, nie byłoby również siedemdziesięcioletniego starca. Kiedy umrzemy nasz umysł nie będzie już więcej schwytany przez zewnętrzne wrażenia dostarczane przez zmysły, dojdą wówczas do głosu wrażenia podświadome. W czasie ok. 7 tygodni przyjmą one formę pewnego schematu, który doprowadzi nas do powtórnych narodzin w stanie umysłu albo na poziomie doświadczania, który wypracowaliśmy w poprzednim życiu. W życiu, w którym się odrodzimy pojawią się trzy główne rezultaty naszych wcześniejszych działań w formie ciała, które przyjmiemy, pewnych tendencji w umyśle i kraju w którym przyjdziemy na świat. W tej nowej sytuacji znowu pomyślimy, wymówimy i zrobimy pewną ilość rzeczy, które przyniosą nam następne rezultaty. W ten sposób przez cały czas kreujemy, stwarzamy nasze kolejne życie. Tak to pracuje.