Pytanie 47: W jaki sposób doświadcza się świata na poziomie oświecenia?Dopóki nie osiągniemy oświecenia umysł funkcjonuje jako osiem różnych świadomości. Pięć z nich związanych jest z naszymi zmysłami, ze słuchem, dotykiem, węchem itd. Szósta jest jakby świadomością "policyjną" - biega za pozostałymi pięcioma sprawdzając, co się dzieje. To ona odkrywa, że jesteśmy teraz w Kucharach i którzy z przyjaciół są tu razem z nami. Siódma świadomość to świadomość magazynująca, w której przechowywane są wszystkie wrażenia i dzięki której właśnie mogę sobie przypomnieć, co się działo kiedy byłem tu w zeszłym roku, a za rok będę sobie przypominał to, co dzieje się teraz. Ósma świadomość to poziom komunikacji, na którym porozumiewamy się używając symboli, terminów, słów, języka itd. Dopóki nie będziemy oświeceni, umysł będzie funkcjonował w ten sposób. Kiedy natomiast osiągniemy ten najwyższy poziom, owo kontaktowanie się ze światem poprzez zmysły stanie się tylko jedną z możliwości. Wówczas zaczniemy doświadczać go na zasadzie wibracji, jakbyśmy mieli radar... Będziesz wtedy świadom tego, co się dzieje we wszystkich czasach i miejscach, ponieważ będziesz tego częścią, a nie dlatego, że twoje oczy to dostrzegą albo uszy usłyszą. To właśnie jest oświecenie. Naprawdę oznacza to, że wiemy, co pani Kowalska gotuje na obiad we wsi pięć kilometrów stąd i co robiąc to myśli o panu Kowalskim.