Pytanie 46: Jeśli jesteśmy jednym umysłem, lub też dążymy do tego jednego umysłu, to dlaczego dzielimy się na jakieś istoty czy osoby?Nie dzielimy się, mamy tylko taką iluzję. Każdy atom, który wibruje w tobie pozostaje w kontakcie z każdym atomem, który wibruje we mnie. Przejrzysta przestrzeń mojego umysłu i przejrzysta przestrzeń twojego umysłu są dokładnie tym samym. Jesteśmy jednym oceanem świadomości. W tym oceanie istnieje jednak wiele fal i wiele strumieni i dopiero gdy spostrzegą one, że w rzeczywistości są samym oceanem, będziesz wolny.