Pytanie 44: Czy to prawda, że dopiero po osiągnięciu oświecenia jest się wolnym od karmy?Tak, stan wolny od karmy wolny jest niestety dopiero po osiągnięciu oświecenia. W świecie uwarunkowanym wszystko ma przyczynę i skutek, jednak pewnych wglądów w ten stan możesz doświadczyć nawet teraz. Kiedy uda ci się spocząć w przejrzystym świetle umysłu, ta chwila wykracza poza karmę. Są takie momenty, kiedy jesteś tylko czystą świadomością - nie ma tam karmy. W tych stanach jesteś jednak nadal uzależniony od swojego ciała, a ono jest nią przez cały czas ograniczone. Dlatego to nie wystarcza.