Pytanie 43: Czym jest mądrość, którą rozwija się poprzez praktykowanie Mahamudry?To najwyższa mądrość. Jest to rozpoznanie, że czynienie dobra jest czymś naturalnym, ponieważ ktoś, kto coś robi, ten wobec kogo to robi i sam akt działania są w rzeczywistości tym samym, należą do tej samej całości. To jest właśnie wyzwalająca mądrość.