Pytanie 41: Czy po wzięciu ślubowania otwiera się więcej możliwości?Jesteś dzięki niemu bliżej innych, jeśli tego chcesz i masz w stosunku do nich większą intuicję, jeśli ci na tym zależy. W rzeczywistości możesz osiągnąć wyzwolenie bez ślubowania Bodhisattwy, ale w żadnym wypadku nie doświadczysz bez niego pełnego oświecenia. Powiedziałbym, że dzięki ślubowaniu otrzymujesz pewną dodatkową moc.