Pytanie 37: Co to jest "Ślubowanie Bodhisattwy"?Ślubowanie Bodhisattwy składa się z dwóch elementów. Jego pierwszym aspektem jest to, że pragnieniemy osiągnąć oświecenie dla dobra wszystkich istot. Nie znaczy to, że chcemy być tylko sympatyczną osobą, przyjaznym człowiekiem. Jak bardzo przyjacielscy byśmy nie byli, jeśli nie będziemy świadomi tego, co się wokół nas dzieje, nie będziemy zbyt pożyteczni. Nie chodzi o to by być tylko miłym - chodzi o to, by osiągnąć oświecenie, by być rzeczywiście w stanie wszystkim pomóc. Jest to czymś więcej. Tego chcemy najpierw, później natomiast odkrywamy co nas oddziela od oświecenia, które chcemy rozwinąć. Tym czymś jest przede wszystkim gniew. Po trzecie decydujemy więc, że nie będziemy wpadać w gniew, na końcu zaś przyrzekamy, że jeśli jednak pojawi się on w naszym umyśle, rozpuścimy go najszybciej, jak tylko będziemy mogli. Wszystko to składa się na motywację przyjęcia ślubowania: chcemy osiągnąć pełne oświecenie dla dobra wszystkich, decydujemy się nie wpadać w gniew i postanawiamy pozbyć się tego, który już powstał lub pojawi się w przyszłości. Następnie wykonujemy sześć wyzwalających działań. Pierwszym z nich jest szczodrość. Najważniejszą szczodrością jest dzielenie się Dharmą. Pieniądze czy wykształcenie będą nam przydatne tylko do śnierci, a oświecenie będzie z nami zawsze - zarówno w tym jak też w przyszłym życiu. Tylko Dharma może nam naprawdę pomóc na dłuższą metę. Następną rzeczą jest unikanie krzywdzenia innych najuważniej jak tylko potrafimy. Trzecią jest cierpliwość, nie niszczenie dobrych energii które już mamy, czwartą natomiast pilność, kreowanie, stwarzanie czegoś pozytywnego. Piątą jest medytacja, która nie pozwoli, byśmy dali się wodzić za nos wszystkiemu co nas spotyka. Dzięki niej będziemy w stanie brać udział tylko w komediach i skutecznie unikać ról tragicznych. Ostatnie wyzwalające działanie to mądrość. Pierwszych pięć jest jak nogi, dzięki którym poruszamy się naprzód, szóste natomiast spełnia rolę oczu, które widzą dokąd i jak idziemy. Z tego właśnie składa się ślubowanie Bodhisattwy.