Pytanie 29: Ole, mówiłeś kiedyś, że w niektórych medytacjach faza końcowa rozpuszczenia wizualizacji trwa dłużej, w innych zaś krócej. O co tu chodzi?Im wyższa medytacja, tym większe znaczenie będzie miała identyfikacja z formą Buddy na którą się medytuje. Istnieją jednak praktyki, których głównym celem nie jest zrozumienie pustki, lecz np. oczyszczenie podświadomości, jak to się dzieje w przypadku medytacji "Diamentowego Umysłu" (tyb: Dordże Sempa). Wtedy faza rozpuszczenia nie jest taka ważna.