Pytanie 24: Czy świadomość Buddy wygasa, czy nie?Świadomość Buddy rozpoznaje, że jest nieograniczona. Nic nie zmienia się w oświeceniu. Prawda ani się nie wzmocni, ani nie będzie słabsza, po prostu staniesz się świadomy tego, co zawsze istniało, co zawsze było obecne. Tylko to się wydarza, czy też nie wydarza. To tak, jakbyś miał doskonałe oczy - nagle otworzysz je i widzisz wszystko.